gallery/sam_5875
gallery/sam_5644

 

Rys historyczny:

Parafia pw. św. Joachima w Sosnowcu-Zagórzu została ustanowiona w 1852 r. (lub w 1854 r.). Pod względem administracyjnym do czasu utworzenia parafii i poświęcenia (konsekracji) świątyni w 1854 r. ówczesne Zagórze należało do parafii Mysłowice. Pierwszym proboszczem został ks. Walenty Macha.

Zagórze, dziś dzielnica Sosnowca, pierwotnie było osadą rycerska, istniejącą prawdopodobnie w XII lub XIII w. Jego właścicielami w późniejszych wiekach byli Zagórscy, Jaroccy, Prokop Zwierzchowski, Stanisław Dębnicki, Mieroszewscy, Wincenty Siemieński, Gustaw von Kramst. Od 1890 r. posiadłości zagórskie stały się własnością kapitalistów francuskich zrzeszonych w Sosnowieckim Towarzystwie Kopalń i Zakładów Hutniczych.

Pierwszą świątynię, wybudowaną w latach 1848-1852 w miejscu pierwotnej kaplicy, ufundowała hr. Jadwiga Mieroszewska. Została ona wybudowana według projektu Stanisława Gołębiowskiego i Tomasza Majewskiego i uroczyście poświęcona (konsekrowana) w trzecią niedzielę września 1854 r. przez biskupa pomocniczego diecezji włocławskiej Tadeusza Łubieńskiego. Dla potrzeb wzrastającej liczby ludności parafii, w latach 1898-1908, rozbudowano dotychczasowy kościół według projektu Józefa Pomianowskiego, w wyniku czego stara świątynia stała się okazałą kruchtą. Nowy kościół o cechach neogotyckich został uroczyście poświęcony (konsekrowany) 15 sierpnia 1910 r. przez biskupa kieleckiego Augustyna Łosińskiego.

Kościół jest budowlą nieorientowaną, zwróconą prezbiterium w kierunku północno-zachodnim. Starsza część świątyni wzniesiona została na rzucie prostokąta i jest jednonawową budowlą z dwiema wieżami w fasadzie. Nowsza część kościoła, założona na rzucie krzyża łacińskiego, jest trzynawowa, z sześcioprzęsłowym korpusem nawowym, trójprzęsłowym transeptem i dwuprzęsłowym prezbiterium.

We wnętrzu na uwagę zasługuje m.in. bogate snycerskie wyposażenie w większości wykonane przez Pawła Turbasa, dekoracja malarska z 1934 r. Zygmunta Milli'ego oraz otaczana kultem figura Najświętszej Maryi Panny (koronowana 14 czerwca 2000 r., przez biskupa sosnowieckiego Adama Śmigielskiego SDB). Ponadto warte zauważenia są współczesne witraże, autorstwa Elżbiety i Aleksandra Kozerów.