gallery/imgp6806
gallery/sam_5644

 

Za zasługi dla Kościoła

Złoty medal - Antoni Góral - organista parafii św. Joachima w Sosnowcu Zagórzu. Urodził się w 1942 r. w Koziegłówkach, gdzie został ochrzczony, przyjął I Komunię św. i bierzmowanie oraz skończył szkołę podstawową. Skończył również Państwową Średnią Szkołę Muzyczną II stopnia w Częstochowie, Studium Organistowskie w Częstochowie i Studium Pedagogiczne w Katowicach. Prawie 40 lat temu rozpoczął pracę organistowską w Żarkach Letnisku. W 1965 r. został zatrudniony w parafii św. Jana Chrzciciela w Będzinie, a w 1970 r. w parafii św. Joachima w Sosnowcu Zagórzu. Jak mówi ks. Stanisław Kocot, proboszcz sosnowieckiej parafii, swoją kulturą osobistą, taktem oraz mrówczą pracą w kancelarii sprawia, że wszelkie kontakty z interesantami są załatwiane w sposób godny naśladowania. Prowadzi najstarszy chór parafialny w Sosnowcu, do którego należy obecnie 75 osób. Pomagał również w przygotowaniu chóru, który śpiewał w czasie wizyty Ojca Świętego w Sosnowcu w czerwcu 1999 r.

 

gallery/_img7968